Wszystko o telepracy

Picture

Telepraca często utożsamiana jest z call center, czyli z pracą w centrum telefonicznym, odpowiednio wyposażanym do obsługi masowych kontaktów z klientami przy użyciu telefonu. Tymczasem telepraca to coś zupełnie innego.


Jest ona nowoczesną i elastyczną formą zatrudnienia oraz może dotyczyć każdego rodzaju pracy, którą wykonujemy poza siedzibą firmy. Jej efekty przekazujemy pracodawcy przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej. Co za tym idzie - klasycznej formy zatrudnienia w call center - nie można nazywać telepracą.

Między telepracą a telemarketingiem występują zasadnicze różnice. Telemarketing polega na oferowaniu towarów lub usług za pośrednictwem tylko i wyłącznie kontaktów telefonicznych z klientami i usługobiorcami. Wykorzystywany jest również do prowadzenia różnego rodzaju sondaży, ankiet oraz badań rynku i grup docelowych.
Telepraca jest nowoczesną formą zatrudnienia pozwalającą na dużą elastyczność, swobodę działania i możliwość samodzielnej organizacji pracy. Polega na wykonywaniu obowiązków służbowych poza siedzibą firmy, np. w domu. Telepracownik realizuje wszystkie swoje zadania, tak, jakby pracował w siedzibie firmy - mając do dyspozycji telefon i komputer z dostępem do internetu.

Telepracą można również określić zakres obowiązków pracownika terenowego, który - pracując na danym terenie - nie stawia się do biura na co dzień. W takim charakterze pracuje większość przedstawicieli, handlowców, doradców oraz koordynatorów. Taka forma zatrudnienia pozwala bowiem na pełną aktywność zawodową osobom niepełnosprawnym, wychowującym dzieci, studentom czy ludziom, którzy preferują pracę w domu. Mogą dzięki temu wykonywać wszystkie swoje obowiązki przynosząc sobie i pracodawcy znaczne korzyści. Firma, która chce wejść na dany rynek nie musi tworzyć kosztownych biur i oddziałów. Zatrudniając telepracownika przedsiębiorstwo zmniejsza swoje koszty nawet o 30 - 40 proc.

Należy jednak pamiętać, że telepraca nie jest odpowiednią pracą dla każdego. W takiej formie zatrudnienia najlepiej sprawdzą się osoby z doskonałą organizacją pracy, samodyscypliną oraz z dużym poczuciem odpowiedzialności za powierzone obowiązki. Telepracownik musi także być biegły w obsłudze komputera i internetu.

Z dnia na dzień coraz więcej pracodawców i pracowników dostrzega korzyści płynące z telepracy, dlatego też Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała drugą edycję usługi "Telepraca - nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach", w ramach której na terenie całej Polski są organizowane dofinansowane szkolenia i świadczone jest doradztwo. Udział w usłudze weźmie co najmniej 2000 właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Źródło: Nie tylko przez telefon - www.gs24.pl